11 มิถุนายน 2552

ทำนาย สุหัชชะ

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (9.) ทำนาย สุหัชชะ


9. ทำนาย สุหัชชะถ้า “สุหัชชะ ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้น อาภัพทางมิตรสหาย จะมีมิตรสหายเป็นศัตรูของตน เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีความระวัง เรื่องการคบหาสมาคมกับมิตรสหายให้มาก ๆ สักหน่อย ก่อนที่จะคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงคนใด จะต้องสอบสวนและทดลองดูนิสัยใจคอของผู้นั้นให้มากสักหน่อย จึงจะเป็นการดีสำหรับตน ถ้ามิฉะนั้นแล้วผู้นั้นจะได้รับความร้อนใจและได้รับความเสื่อมเสียอย่างใหญ่หลวง ซึ่งมิตรสหายนั้นจะเป็นผู้นำมาให้ หรือเป็นผู้ชักชวนให้ตนทำขึ้น เพราะชะตาชีวิตของผู้นั้นมีมิตรเป็นศัตรูแลถ้า “สุหัชชะ ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีมิตรสหายดี จะมีความกลับกันกับข้อความข้าง ต้นนี้คือ ผู้นั้นจะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงพวกพ้องนำเอาความสำเร็จมาสู่ตนเสมอผู้นั้นจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ใดหรือจากเพื่อนฝูง มิตรสหายใด ๆ จะได้รับความสำเร็จเป็นที่พึงพอใจอย่างยิ่งผู้นั้นจะมีเพื่อนฝูงมาให้ข้อแนะนำหรือมาให้ทุนรอนในการประกอบหาเลี้ยงชีพจนตั้งเนื้อตั้งตัวได้ มีฐานะมั่นคง เพราะเพื่อนฝูงเป็นผู้ช่วยเหลือ เจือจุน ผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างอบอุ่น เพราะเป็นคนมีมิตรสหายที่ดีแลถ้า “สุหัชชะ ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนที่มีการติดต่อและการคบหาสมาคมให้ความสำเร็จได้เป็นอย่างยิ่ง ผู้นั้นจะไปติดต่อและคบหาสมาคมกับท่านผู้ใด ซึ่งโดยมากนั้นก็จะไปเพื่อขอความเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากท่านเหล่านั้นในเรืองการทำมาหากิน หรือการลงทุนค้าขาย หรือการเข้าหุ้นร่วมลงทุนกันประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง การงานที่ผู้นั้นได้กระทำไปแล้วนั้น ๆ จะให้ผลเป็นที่พึงพอใจยิ่ง จะให้ความสำเร็จแก่ผู้นั้นเสมอ ผู้นั้นจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็เพราะได้รับความปรึกษาหารือ ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงมิตรสหายแลถ้า “สุหัชชะ ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ ทายว่า ผู้นั้นนับว่ามีโชควาสนาดี จะได้ลาภผลอันใดลาภผลอันใดลาภผลอันนั้นจะเกิดจากคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงมิตรสหายเป็นส่วนมาก ผู้นั้นย่อมจะเป็นคนที่รู้จักเอาอกเอาใจเพื่อนฝูงจึงเป็นเหตุให้ผู้นั้นเป็นคนได้รับความช่วยเหลือและความเห็นอกเห็นใจจากเพื่อนฝูงเสมอมิตรสหายผู้นั้น แล้วแต่เต็มอกเต็มใจจะให้ความช่วยเหลือต่อผู้นั้นทุกวิถีทางถึงผู้นั้นจะเป็นคนจนเข็ญใจอย่างไรก็ดี ก็จะมีเพื่อนฝูงมากชักชวน หรือช่วยให้ทุนในการหาเลี้ยงชีพ ครั้นภายหลังผู้นั้นจะมีฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคง เพราะมีเพื่อนฝูงนั้นเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอแลถ้า “สุหัชชะ ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ทายว่า ผู้นั้นอาภัพในเรื่องมิตรสหายจะคบหาสมาคมกับท่านผูใดก็มักจะได้รับความเดือดร้อนเสมอ ผู้ที่ผู้นั้นไปคบหาติดต่อด้วยนั้น เป็นคนที่คอยเบียดเบียนผู้นั้นให้ได้ร้อนอยู่เสมอ ถึงเพื่อนฝูงมิตรสหายของผู้นั้นจะทำเหตุที่ไม่ดีไว้ที่ไหน ๆ ก็ดี ก็มักจะอวดอ้างหรือออกชื่อของผู้นั้นด้วย คือเพื่อนฝูงของผู้นั้นจะทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงที่ไม่ดีไปด้วย อีกนัยหนึ่ง ท่านให้ทายว่า ผู้นั้นจะมีเพื่อนฝูงที่มีโรครักษาไม่รู้หายมาขอพักอาศัยอยู่กับผู้นั้น ทำให้ผู้นั้นต้องเป็นกังวล และหมดเปลืองเงินทอง ในการรักษาพยาบาลเพื่อนฝูงนั้น ในที่สุดจะทำให้ผู้นั้นต้องสิ้นเนื้อหมดตัวเพราะเพื่อนฝูงมิตรสหายนั้น ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีเพื่อนฝูงนำความเดือดร้อนมาสู่เสมอ ผู้ที่มีชะตาชีวิตอยู่ในเกณฑ์นี้ ท่านให้ระวังในเรื่องการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงมิตรสหายไว้ให้มาก ๆ แลถ้า “สุหัชชะ ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสา - ทาสี “ ทายว่า ผู้นั้น มักใฝ่ต่ำ จะมีเพื่อนฝูงมิตรสหายใด ๆ ก็ดี มักจะมีคนชั้นเลว คือเพื่อนฝูงของผู้นั้นล้วนแต่เป็นคนชั้นเหล่ามิจฉาชีพทั้งนั้น แต่เพื่อนฝูงมิตรสหายผู้นั้นจะมีความรักใคร่ซื่อตรงต่อผู้อื่นนั้นเป็นอย่างดี คือ เพื่อนฝูงของผู้นั้นจะใช้หรือช่วยการงานอย่างกับ ทาสี – ทาสา ของผู้นั้นจะมีความนับถือยกย่องผู้นั้นไว้เหมือนกับบ่าวไพร่ที่มีความจงรักภักดีต่อเจ้านายมีความสงสารเมตตาต่อพวกตนฉะนั้น ถ้าผู้นั้นไปคบค้าสมาคมกับผู้ที่มีฐานะสูงกว่าตน ผู้นั้นก็จะเป็นเสมอ ทาสี – ทาสา ของเพื่อนฝูงของผู้นั้น ไปคบหาสมาคมด้วยนั้น ซึ่งเป็นผู้มีฐานะดีกว่าผู้นั้น จะใช้สอยผู้นั้นเป็นทาสี - ทาสา ของเขา คือ ชะตาชีวิตของผู้นั้น ท่านคบแต่ผู้ที่ต่ำกว่าตนเสมอ อย่าไปคบหาสมาคมกับผู้มีฐานะสูงกว่าตนแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น