11 มิถุนายน 2552

ทำนาย กฎุมภะ

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (8.) ทำนาย กฎุมภะ

8. ทำนาย กฎุมภะ

ถ้า “กฎุมภะ ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้น อาภัพในเรื่องการเงิน ถึงจะได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินเงินทองอย่างไร หรือจะหาได้มากมายสักเพียงไร ก็จะเป็นคนรักษาไว้ไม่ได้ ย่อมจะเป็นคนทำลายให้หมดสิ้นไป เพราะผู้นั้นเป็นคนที่มีชะตาชีวิตที่จะรักษาข้าวของให้ถาวรและมั่นคงอยู่มิได้เลย มีแต่จะทำลายของที่มีอยู่แล้วนั้น ๆ ให้หมดสิ้นเท่านั้นผู้นั้นจะมีชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ อย่างยิ่ง หาความแน่นอนไม่ได้เลยในเรื่องลาภผล และในชะตาชีวิตของตนไม่ได้เลย ถึงจะได้ลาภผลสิ่งใด ๆ ก็ดี ก็จะมิได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย จะได้อย่างครึ่ง ๆ กลาง ๆ ผู้นั้นจะมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่จะหาความแน่นอนอะไรมิได้เลย แล

ถ้า “กฎุมภะ ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า ผู้นั้นจะเป็นคนที่รู้จักเก็บรู้จักจ่ายในเรื่องการเงินการทองที่มีอยู่แล้วนั้น ๆให้เพิ่มพูนทวีมากขึ้น เป็นที่รู้จักช่องทางทำมาหากินชะตาชีวิตของผู้นั้นจึงมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย มิรู้อดอยากครั้นต่อไปภายหน้า ผู้นั้นก็จะได้รับความสำเร็จในชีวิตของตนอย่างภาคภูมิใจที่สุดผู้นั้นจะรู้จักเก็บทรัพย์สินเงินทองไว้ให้เป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดไปจนถึงลูกหลานของผู้นั้นจึงเป็นคนที่เชิดชูวงศ์ตระกูลของตนให้สูงเด่นขึ้นได้ เพราะการที่ตนเป็นคนมีความเฉลี่ยฉลาด รู้จักช่องทางทำมาหากิน จึงเป็นคนที่ทุก ๆ คนในวงศ์ตระกูลนั้นให้ความนับถือและได้ยกย่องไว้ในที่อันสูงส่งแล

ถ้า “กฎุมภะ ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีสติปัญญาดีเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถดียิ่ง เป็นคนมีความมานะอดทนดีตั้งหน้าอุตส่าห์ประกอบการทำมาหากิน โดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นได้ประสบกับความสำเร็จในชีวิตของตน เมื่อบั้นปลายของชีวิตของผู้นั้น เป็นคนที่รู้หลักการทำมาหากิน และเมื่อได้รับผลงานที่ตนทำมาแล้วก็เป็นคนที่รู้จักเก็บรู้จักจ่ายไม่เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม เป็นคนที่คิดหน้าคิดหลังได้ เป็นอย่างดียิ่ง จึงเป็นเหตุให้ผู้นันมีฐานะทางการเงินการทองสูงส่ง เป็นคนที่ใคร ๆ จะเอารัดเอาเปรียบได้ยาก แต่ผู้นั้นเป็นคนที่ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้ใด เป็นคนที่หากินแต่ในทางที่ซื่อสัตย์และสุจริต เป็นคนใจเย็น รู้จักผ่อนยาว เป็นคนที่มีความเมตตาสงสารต่อผู้ที่ต่ำตอยกว่าตน โดยให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรงตน

ถ้า “กฎุมภะ ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ ทายว่า ผู้นั้น มีโชควาสนาชะตาสูงจะประกอบการทำมาหากินด้วยการงานอะไรก็ได้ ก็จะเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับชะตาชีวิตของผู้นั้นทั้งนั้น การงานที่ทำนั้น ๆ จะให้ผลแก่ผู้นั้นอย่างน่าพึงพอใจที่สุด ผู้นั้นถึงจะไปติดต่อกับท่านผู้ใด ก็มักจะได้รับความต้อนรับจากท่านผู้นั้น อย่างดีที่สุด ท่านจะให้ความเอ็นดูต่อผู้นั้น เหมือนอย่างลูกหลานท่านเพื่อนฝูงท่าน หรือผู้ที่จะมาติดต่อกับผู้นั้น ก็จะเอาผลอันดีมาสู่ผู้นั้นจะเป็น คนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองและข้าวของเครื่องใช้สอยทุกอย่างผู้นั้นจะเป็นคนที่มีชะตาสูงส่งจะเป็นคนที่มิรู้จะยากจะจนเลยจนตลอดชีวิตของตนแล

ถ้า “กฎุมภะ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ทายว่า ผู้นั้น อาภัพอับโชคทางการเงิน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ได้รับทรัพย์สินมรดก จากบิดา มารดา หรือจากพงศ์พันธุ์ ผู้นั้นไม่มีบุญวาสนาที่จะให้ครอบครอง ทรัพย์สินเงินทองนั้น ๆ ไว้ได้และผู้นั้นเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายในเรื่องการเงิน การทองทอง เมื่อถึงคราวมั่งมีก็จะใช้จ่ายอย่าไม่กลัวหมดกลัวเปลืองเลย ต่อเมื่อหมดแล้ว จึงจะกลับคิดได้ ผู้แต่ทรัพย์สินเงินทองของตนนั้นก็ได้หมดสิ้นไปแล้ว คือ กว่าจะคิดได้ก็ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้สายไปเสียแล้ว จึงได้แต่ทอดถอนใจ และมีความระลึกถึงสุขที่ตนเคยได้รับอยู่ เมื่อคราวที่ตนยังมีทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์อยู่นั้น ผู้ที่ตกอยู่ในลักษณะชะตาชีวิตอย่างนี้จะเป็นคนที่ตั้งตัวไม่ได้เลยในชีวิตของผู้นั้นแล

ถ้า “กฎุมภะ ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสา - ทาสี “ ทายว่า ผู้นั้น ถึงจะเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี ก็จะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมาก เป็นคนที่จะต้องทำการงานมาก อย่างกับทาสา – ทาสีผู้อื่น คือต้องทำตรากตรำเหมือนกับทาสที่เขาใช้ฉะนั้นถึงผู้นั้นจะมีเงินทองก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้จ่ายเงินทองนั้นให้เป็นประโยชน์และความสุขเพื่อตนเลย มีทรัพย์สินก็เพียงแต่เพื่อจะเก็บไว้เท่านั้น ผู้นั้นจะรักษาทรัพย์สินของตนไว้ เหมือนกับผีเสื้อน้ำมีความหวงแหนรักษาสระบัวไว้ฉะนั้น ถึงผู้นั้นจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอย่างไรก็เหมือนกับไม่มีเพราะทรัพย์สินเงินทองนั้น ๆ จะไม่ให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้นั้น เพราะผู้นั้นเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นจนเกินไป ไม่รู้จักใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ตน อีกนัยหนึ่งท่านให้ทายว่าผู้นั้นถึงจะมีทรัพย์สินเงินทองอะไร ๆ ก็จะมีเพียงพอปานกลางเท่านั้น คือ เป็นคนเพียงแต่พอมีพอกินเสมอตัวเท่านั้นแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น