9 มิถุนายน 2552

การทำนายเลขที่เป็นปาก ใจ ที่นั่ง

ทำนายเลขที่เป็นปาก ใจ ที่นั่ง

ทำนายเลขที่เป็นปาก ใจที่นั่งดังอธิบายมาแล้วจากตัวอย่างเบื้องต้นว่า เลขอะไรในตำแหน่งไหนตกที่ ปาก ใจ และที่นั่ง จะไม่นำมากล่าวไว้ซ้ำอีกในที่นี้ พึงดูลักษณะการทำนายเลขที่เป็นปาก ใจ และที่นั่ง ดังต่อไปนี้

เลขที่เป็นปาก

ถ้า 1 ( อาทิตย์ ) เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้นมักพูดจาพูดจาหาความแน่นอนไม่ค่อยได้ แต่มีสติปัญญามากแล
ถ้า 2 ( จันทร์ ) เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้นมักพูดจาอ่อนหวาน น่ารัก นุ่มนวล มีเสน่ห์ เป็นที่ชอบพอของคนทั่วไปแล
ถ้า 3 ( อังคาร ) เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้นมักพูดจาโอหัง มักชอบตลก คะนองหาสาระมิได้เลย ชอบอวดอ้างใหญ่โต อวดอิทธิพล ที่จริงมักใจขลาดกลัวแล
ถ้า 4 ( พุธ ) เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้นมักพูดจาดีมีหลักฐาน เป็นที่ชอบใจของสมณะชีพราหมณ์มาก ทว่ามักชมแต่ต่อหน้า กลับมานิทาลับหลังแล
ถ้า 5 ( พฤหัส ) เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้นมักพูดจาดีมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป เจรจาเป็นใหญ่ มีธรรมะดีแล
ถ้า 6 ( ศุกร์ ) เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้นมักพูดจา มักจะถือเอาใจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ค่อยเชื่อฟังเหตุผลคนอื่นบ้างเลย และมักชอบติฉินนินทาคนอื่นแล
ถ้า 7 ( เสาร์ ) เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้นมักพูดจาเด็ดขาด หนักแน่น แต่มักปากร้ายปากจัดมักคิดก่อนพูด โกรธง่ายหายเร็วแล

เลขที่เป็นใจ

ถ้า 1 ( อาทิตย์ ) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้นมักเป็นคนมีมานะมาก ใจเร็ววูบวาบ มักมีใจเมตตาโอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไป แต่โกรธง่ายหายเร็ว มักเชื่อคนง่ายและประสบทุกข์ ลำบากใจเนือง ๆ แล
ถ้า 2 ( จันทร์ ) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้นมักเป็นคนใจอ่อน เชื่อคนง่าย ใจคอไม่สู้แน่นอน มักจะโลภ และตระหนี่มาก เห็นแก่ตัวบ้างเล็กน้อยแล
ถ้า 3 ( อังคาร ) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้นมักมีใจกล้าเด็ดเดี่ยว มักถือเอาอารมณ์แห่งตน ใจนักเลง และจะเก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่แล
ถ้า 4 ( พุธ ) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้นใจคอหนักแน่น สติปัญญาดี มีอัธยาศัยอ่อนโยน เมตตาปรานีต่อคนทั่วไป ทำคุณกับใครไม่ขึ้น แต่ทำคุณกลับผู้ใหญ่ดีแล
ถ้า 5 ( พฤหัส ) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้นมักใจดี มั่นอยู่ในศีลธรรม มีกตัญญูรู้จักคุณคน มักชอบเล่าเรียนวิชาหาความรู้ต่าง ๆ และมักชอบเป็นนักบวชแล
ถ้า 6 ( ศุกร์ ) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้นมีใจหนักไปทางรักสวยรักงาม ไม่สู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น เป็นคนหุนหันโมโหง่าย เจ้าโทสะ โกรธใครแล้วมักผูกพยาบาทแล
ถ้า 7 ( เสาร์ ) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้น ใจคอกล้าหาญ ชอบอาสาผู้ใหญ่ดี และมักเป็นคนมีความรู้ รู้สึกนึกคิด ตรึกตรองรอบคอบมากแล

เลขที่เป็นที่นั่ง

ถ้า 1 ( อาทิตย์ ) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้นถ้าประกอบอาชีพวิ่งเต้นค้าขายจึงจะเข้าโฉลก
ถ้า 2 (จันทร์) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้นประกอบอาชีพในทางรับราชการ หรือทหาร
ถ้า 3 ( อังคาร ) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้นประกอบอาชีพการค้า เครื่องเล่น หรือการพนัน
ถ้า 4 ( พุธ ) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้นประกอบอาชีพไปในทางเครื่องบวชหรือทางศาสนา
ถ้า 5 ( พฤหัส ) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้นประกอบอาชีพทางครู หีอแพทย์
ถ้า 6 ( ศุกร์ ) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้นประกอบอาชีพทางช่าง ค้าขายเครื่องสำอางค์
ถ้า 7 ( เสาร์ ) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้นประกอบอาชีพในทางค้าเครื่องอุปโภค บริโภคหรือของเก่า

อนึ่ง เลขที่เป็นปาก ใจ และที่นั่ง นั้น ถ้าตกเลขสัมพันธ์กันท่านให้รวมมาทำนายไปด้วย จึงจะแม่นยำ ถ้าเลขปากเป็นเลข 1 หรือ 3 หรือ 7 ท่านว่า ไม่ดีให้ทายไปในทางเลวก่อน เพราะเป็นเลขบาปเคราะห์ถ้าเลขปากตกเลข 2 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 ท่านว่า มักเป็นเลขให้คุณ ให้ทายไปในทางดีก่อน เพราะเป็นสมปเคราะห์อย่างไรก็ดี ถ้าเลขปากดี เลขใจเลว หรือเลขที่นั่งเลว ทายไปในทางเลว หากไปสัมพันธ์กับเลขตัวเดียวกันในฐานอื่น ดี ก็ให้ทาย ปานกลาง ถ้าดี 2 เสีย 1 ทายว่าดี แม้เลข ใจหรือที่นั่งก็ให้ถือหลักเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น