11 มิถุนายน 2552

ทำนาย ปัตนิ

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (13.) ทำนาย ปัตนิ

13. ทำนาย ปัตนิ

ถ้า “ปัตนิ ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้น เป็นคนที่มีสติปัญญาวาสนาสูง เป็นคนที่มีความละเอียดลออดีมาก เป็นคนที่มีนิสัยสุขดี ยิ่งเรื่องการมีคู่ครองอยู่ ยิ่งเลือกแล้วเลือกอีก จนให้ผู้นั้นเป็นที่มีคู่ครองยากมาก เพราะเป็นคนที่มีนิสัยไม่ใคร่จะเมามัวไปด้วยเรื่องของทางโลก ผู้นั้นจะได้คู่ครองเป็นคนกำพร้าหรือคนที่มีอายุมากกว่าตนเป็นเนื้อคู่ ที่แท้จริงของตน ผู้มีนิสัยและมีชะตาชีวิตเช่นนี้มักจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในทางเพศบรรพชิต มักจะเป็นคนที่ชอบเล่าเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นแต่เป็นคนที่จะได้รับความเดือดร้อนใจ เพราะคู่ครองของตนเอง ผู้นั้นจึงมีนิสัยไม่ใคร่จะพอใจในเพศตรงข้ามนัก เมื่อเล่าเรียนสิ่งใด จึงมีความสำเร็จทุกประการแล

ถ้า “ปัตนิ ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะได้คู่ครองที่มีบุญวาสนาสกุลผู้ดี จะทำให้ผู้เป็นคู่ครองของตนนั้นได้รับความเย็นใจได้ คู่ครองของผู้นั้นจะเป็นผู้นำสิริและมิ่งขวัญมาสู่ผู้นั้น ทำให้ผู้นั้นได้รับความสุขความเจริญ ด้วยทรัพย์สมบัติและด้วยยศศักดิ์ ช้างม้า ข้าไทยเป็นอันมากเพาะผู้นั้นมีคู่ครองที่เป็นสิริมงคลเหมือนดังว่าผู้นั้นได้ดวงแก้วอันประมาณค่ามิได้ ฉะนั้นต่อไปภายหน้าผู้นั้นจะเป็นคนที่มีฐานะทางการงาน การเงินและมีชื่อเสียงโด่งดัง หาผู้ที่เปรียบเสมอได้ยากแล

ถ้า “ปัตนิ ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีมานะพยายามอดทนดี มีความขยันขันแข็งดีในการประกอบการทำมาหากิน เป็นผู้ที่มีน้ำใจบึกบึนไม่เห็นแก่ความเหนื่อยวกลำบากถ้าผู้นั้นหากินในทางค้าขายคู่ครองของผู้นั้นก็จะช่วยเหลือในการขายของนั้น มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะคู่ครองผู้นั้นเป็นคนที่รู้จักเก็บรู้จักจ่าย มีความกระเหม็ดกระแหม่ก็จะทำให้ผู้นั้นมีฐานะมั่นคงและเป็นที่พึ่งของลูกหลานต่อไปภายหน้า ผู้นั้นจะเปนผู้ที่คนทั้งหลายนับถือ และยกย่องอยู่เสมอแล

ถ้า “ปัตนิ ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ ทายว่า ผู้นั้นมีลาภกับเพศตรงข้ามจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัว จะเป็นคนที่ทำให้เพศตรงข้ามมีความเสน่หาจะเป็นคนที่รู้จักพูดจาหว่านล้อมให้คู่สนทนาเกิดความเชื่อถือ และไว้วางใจจะไปทางไหน จึงมีคนต้อนรับและให้ความสนิทสนม ด้วยทุกถิ่นฐาน ผู้นั้นจะได้คู่ครองที่มีฐานะทางการเงิน การงานมั่นคงดี และมักจะเป็นคนที่มีโชคดีในเรื่องเพศตรงกันข้าม ผู้นั้นจะเป็นคนที่รู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ รู้จักพูดจาให้ผู้ใหญ่มีความเชื่อถือ และมีความไว้เนื้อเชื่อใจในตนเสมอแล

ถ้า “ปัตนิ ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ทายว่า ผู้นั้น อาภัพกับเพศตรงข้าม จะได้คู่ครองที่เป็นคนขี้โรค สามวันดีสี่วันไข้ จะอาศัยอะไรไม่ใคร่ได้ เพราะคู่ครองของผู้นั้นเป็นคนที่มีโรคติดตัวที่รักษาไม่หาย เพราะโรคนั้นหมดเปลืองในการักษาพยาบาลคู่ครองของตน มิได้หยุดหย่อน ผู้นั้นจะไม่มีความสุขในการมีคู่ครองเลย เพราะคู่ครองของผู้นั้น จะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลืออะไรแก่ผู้นั้นไม่ได้เลย มีแต่ทำให้ผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนใจในเรื่องการเงินการทองอยู่เสมอ เพราะชะตาชีวิตของผู้นั้นเป็นคนอาภัพเนื้อคู่นักแล

ถ้า “ปัตนิ ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสา - ทาสี “ ทายว่า ผู้นั้น อาภัพอับโชคจะมีคู่ครองที่เป็นทาสของคนอื่น เป็นคนอาภัพ คู่ครองของผู้นั้นเป็นคนที่เกิดในตระกูลต่ำ ต้องเป็นข้าให้ผู้อื่นใช้สอย ต้องตรากตรำการงานหนักวันยังค่ำ เป็นคนที่มีญาติพี่น้องน้อย และญาติพี่น้องนั้นจะพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เลย คู่ครองของผู้นั้นถึงจะมีญาติมิตรอยู่บ้าง ก็เป็นคนที่เสมือนว่าไม่มีญาติมิตรพี่น้องเลย ตนจึงไปอาศัยอยู่กับท่านผู้อื่น ให้ท่านใช้เสมอทาสี ถึงอย่างนั้นก็ยังดีกว่าจะอยู่กับพี่น้องของตน เพราะท่านเหล่านั้นยังจะให้ความเมตตาสงสาร ดีกว่าญาติพี่น้องของตน ซึ่งมีแต่คอยจะคิดเบียดเบียนเพียงอย่างเดียว คู่ครองของผู้นั้น จะเป็นคนอาภัพพี่น้องมาก หรืออีกนัยหนึ่ง ท่านให้ทราบว่าผู้นั้นจะได้คู่ครองเป็นคนกำพร้า มาแต่เล็ก ต้องช่วยกันทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยลำแข็งของตนแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น