11 มิถุนายน 2552

ทำนาย ตะนุ

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (7.) ทำนาย ตะนุ

7. ทำนาย ตะนุ

ถ้า “ตะนุ ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้น แม้จะมีญาติพี่น้องมากมายอย่างไรก็ตาม แต่ผู้นั้นจะพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องนั้นไม่ได้เลย และผู้นั้นจะพึ่งตัวของตัวเองก็ทั้งยาก ผู้ที่มีชะตาชีวิตตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้ เป็นชะตาชีวิตที่แร้นแค้นมากแม้แต่อาหารการกินที่จะได้กินแต่ละมื้อก็แสนเข็ญ เป็นคนที่ญาติมิตรเขารังเกียจ เพราะผู้นั้นเป็นคนมีกรรมติดมาแต่ชาติปางก่อนจึงสังหรณ์เกิดมามีชีวิตที่แร้นแค้นเช่นนี้ ขอให้ผู้นั้นจงตั้งอยู่ในทางที่ดีจึงจะค่อยทุเลา โทษร้ายเหล่านั้นจะเบาบางลงได้บ้าง เมื่อหมดกรรมแล้วก็จะได้รับความสุข เช่นคนอื่นเขาบ้างแล

ถ้า “ตะนุ ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีโชควาสนา สติปัญญาเป็นผู้เลอเลิศในเรื่องความรู้ความดีจะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้สูงส่งด้วยความรู้ ความดี ผู้นั้นจะเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยน รู้จักที่ต่ำที่สูงเป็นอย่างดี ผู้นั้นมักจะเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความยกย่องสรรเสริญ จะมีชื่อเสียงที่ดีงาม ปรากฏไปในทิศานุทิศ ชะตาชีวิตของผู้นั้นจะเป็นผู้มีความรู้สูง และจะเป็นคนที่มีความเมตตาสงสารผู้ที่ต่ำกว่าตน หรือผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของตนจะเป็นคนที่ให้ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ไม่มีนิสัยชอบเอาเปรียบผู้อื่น เป็นคนที่มองคนอื่นแต่ในทางที่ดีเสมอ จึงเป็นเหตุให้ผู้นั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีข้าศึกศัตรูจะเป็นที่รักใคร่นับถือของคนทั่ว ๆ ไป

ถ้า “ตะนุ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนที่มีความมานะอดทนดีในการประกอบการทำมาหากิน เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในเรื่องการประกอบอาชีพ ผู้นั้นจะมีฐานะในทางการเงิน และฐานะในทางการครองชีพที่มั่นคง และเป็นปึกแผ่นมั่นคงต่อไปภายหน้า ผู้นั้นจะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวของเงินทองทุกประการ จะเป็นอู่ข้าว อู่น้ำของผู้ที่เป็นพงศ์พันธุ์และลูกหลานต่อไปภายหน้า ผู้นั้นเมื่อแก่ชราลงจึงเป็นเสมือนพระประจำวงศ์ตระกูล ลูกหลานของผู้นั้นจะให้ความเคารพ และนับถือผู้นั้นอย่างทั่วถึงกันแล

ถ้า “ตะนุ ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ทายว่า ผู้นั้น มีอำนาจวาสนาจะเป็นคนนำความสุข ความเจริญมาสู่พงศ์พันธุ์ของตน นับแต่ผู้นั้นเกิดมา จะทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องได้รับความร่มเย็นเป็นสุข โดยทั่วหน้ากัน เพราะผู้มีชะตาชีวิตเช่นนี้ จะเป็นคนนำโชคลาภมาสู่วงศ์ นับแต่ผู้นั้นเกิดมาจะทำให้ฐานะทางการเงิน ทางการงานของ บิดา มารดา เปลี่ยนแปลงก้าวขึ้นสู่ฐานะที่ดียิ่งเพราะผู้นั้นจัดเข้าเป็น “อภิชาตบุตร” ของบิดามารดา ครั้นเติบใหญ่ขึ้นมาก็มิรู้ยากจนด้วยทรัพย์สินเงินทองเลย จะเป็นคนที่ประกอบด้วยโชคลาภลอยใหญ่บ่อย ๆ ผู้นั้นจะเป็นคนที่มีชีวิตไม่ตกต่ำเลย จะเป็นคนได้รับความยกย่องนับถือจากบุคคลทั่ว ๆ ไป ตลอดกาลนาน

ถ้า “ตะนุ ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ผู้นั้นอาภัพอับโชคตั้งแต่เกิดมาก็จะเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บ คอยเบียดเบียนอยู่เสมอ จะเป็นคนที่มีโรคเกิดแต่กรรมที่รักษาไม่รู้หาย นับแต่เกิดมาก็จะทำให้พ่อแม่พงศ์พันธ์ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนต้องเสียเงินเสียทองในการรักษานั้นเป็นจำนวนมาก แต่โรคนั้นมิรู้จะหายขาดได้ แต่เป็น ๆ หาย ๆ อยู่เช่นนี้มิจบสิ้น จนทำให้บิดา มารดามีความเหนื่อยหน่ายต่อผู้นั้นยิ่งนัก เพราะผู้นั้นเกิด แต่โรคแต่กรรมเวรที่ให้ผลในชาตินี้หรืออีกนัยหนึ่งผู้นั้นจะเป็นคนที่นำเอาโรคเกิดแต่กรรมเวรที่ได้สร้างสมไว้แต่ในเบื้องบุรพชาติ จึงมาให้ผลชาตินี้ หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้นั้นจะเป็นคนที่นำเอาโรคที่รักษาไม่หาย มาสู่บิดา – มารดา และพงศ์พันธ์ของตนแล

ถ้า “ตะนุ ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสา - ทาสี “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนมีตระกูลวงศ์ของตน เป็นเครื่องวัดชะตาชีวิตของตนเอง จะได้ดีหรือตกต่ำอันใดนั้นก็เป็นเช่นกับตระกูลวงศ์ของตนนั้น ทุกประการ เช่น ตระกูลวงศ์ของผู้นั้นได้เป็นเจ้านายเป็นนายมีอำนาจวาสนา ยศศักดิ์ เป็นข้าเฝ้าเจ้านายผู้มีอำนาจวาสนา หรือว่ามีอำนาจวาสนา หรือว่าตระกูลวงศ์ของผู้นั้น เป็นข้าทาสช่วงใช้ของคนทั้งหลายอย่างไรก็ตาม ผู้มีชะตาชีวิตอยู่ในเกณฑ์นี้ ก็จะดำเนินตามต้นตระกูลเดิมของตนทุกประการ แต่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนมีมานะอดทนดียิ่ง งานหนักเบาสู้ทุกอย่างมุ่งหน้าทำมาหากินตามเยี่ยงของบิดา – มารดา และงานที่เป็นอาชีพประจำตระกูลวงศ์ของตนแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น