11 มิถุนายน 2552

ทำนาย หริ

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (12.) ทำนาย หริ

12. ทำนาย หริ

ถ้า “หริ ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนที่ข้าศึกศัตรูทำร้ายไม่ได้ ผู้นั้นเป็นคนที่มีดีอยู่ในตัว เป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในตัว ทำให้ไม่มีใครกล้ามาข่มเหง หรือเบียดเบียน และผู้นั้นเป็นคนที่มีใจรู้จักคิด เผื่อแผ่เจือจาน ต่อผู้อื่น จึงเป็นผู้ที่คนทั้งหลายรักใคร่นับถือยกย่องสรรเสริญ ซึ่งเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้นั้นไม่ค่อยจะมีข้าศึกศัตรูมาคอยคิดเบียดเบียนตนแล

ถ้า “ หริ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า ผู้นั้นจะเป็นคนที่หามิตรสหายที่มีความจงรักภักดีต่อตนด้วยใจจริงนั้นได้ยากมาก โดยมากมักจะมีแต่เพียงมิตรเทียมเท่านั้น จึงได้มาคบหาสมาคม เมื่อเขาไดสิ่งที่เขาประสงค์ สมกับความตั้งใจของเขาแล้วมิตรสหายหรือผู้ที่มาคบหากับผู้นั้น ก็จะพยายามออกห่างจากผู้นั้นเสีย เพราะฉะนั้นผู้ที่ตกอยู่ในเกณฑ์นี้ท่านจึงต้องให้ความเลือกเฟ้น และสอดส่องให้ถี่ถ้วน และถ่องแท้สักหน่อยในเรื่องการคบหากับผู้อื่น จึงจะไม่ได้รับความเสียใจในภายหลัง และอีกนัยหนึ่งท่านให้ทายว่า ผู้นั้นจะเป็นคนที่ผู้มีอำนาจคอยให้โทษแก่ตน

ถ้า “หริ ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ผู้นั้นจะประกอบกิจการงานอะไรก็ตาม มักจะเอาใจใส่ดีแต่ต้นมือเท่านั้น ครั้นเมื่อตอนปลายมือนั้นมักจะทอดธุระวางเสีย ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ดูแล จึงทำให้กิจการงานที่ได้ประกอบทำไปแล้วนั้น ๆ ต้องเลิกล้มหรือเกิดอุปสรรคขึ้นโดยนานาประการ อาศัยเหตุที่ผู้นั้นมีนิสัยรักง่ายหน่ายเร็ว ดังกล่าวมาแล้ว จึงจะเป็นผู้ที่จะเจริญแต่เพียงขั้นต้นของชีวิตเท่านั้น ครั้นบั้นปลายย่อมจะมีชีวิตที่ไม่มีความแน่นอนแล

ถ้า “หริ ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ ทายว่า ผู้นั้นจะเป็นผู้เจริญด้วยลาภผลสิ่งใด ๆ ก็ดี ก็มักจะเป็นผู้คอยเบียดเบียนหรือแบ่งปันเอาไปเสีย ทำให้ผู้นั้นได้ลาภผลไม่เต็มที่ คือได้อย่างครึ่ง ๆ กลาง ๆ มิได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และผู้นั้นจะเป็นที่ได้รับความร้อนใจด้วยลาภผล ที่ตนจะได้มานั้นคือ ก่อนที่จะได้ลาภผลสิ่งใด ๆ นั้น ผู้นั้นย่อมจะได้รับความเดือดร้อนใจ และได้ประสบกับอุปสรรคนั้นมากนัก จึงจะได้ลาภผลนั้นมาทีหลัง เพราะเหตุว่าผู้นั้นเป็นคนที่มีชะตาชีวิตเป็นศัตรูกับโชคลาภของตนแล

ถ้า “หริ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนที่มีชะตาชีวิตคลุกเคล้าอยู่กับความเจ็บไข้มิรู้วาย ผู้นั้นอย่าได้คบหาสมาคม กับผู้ที่มีความเป็นอยู่ต่ำกว่าตนเป็นอันขาด เพราะจะเป็นคนที่นำความทุกข์ยาก และความร้อนใจมาให้แก่ตนเสมอ ท่านว่าชะตาชีวิตของผู้นั้นไม่มีความแน่นอน ถ้าไปคบคนที่มีสกุลสูง ก็จะทำให้ตนได้ดิบได้ดีไปด้วย ถ้าไปคบคนต่ำ มีอาชีพเป็นมิจฉาชีพ ผู้นั้นก็จะเป็นคนไม่ดีไปด้วย ให้ระวังในเรื่องของ การคบหาสมาคมให้จงมาก และผู้นั้นจะเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บ คอยเบียดเบียนอยู่เสมอ ท่านให้ระวังเรื่องสุขภาพของตนเองและผู้ที่อยู่ในความครอบครองของตนแล

ถ้า “หริ ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสา - ทาสี “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนที่มีข้าทาส ชาย – หญิง ที่ไม่มีความซื่อตรงแก่ตนเลย คือผู้นั้นเป็นคนที่ทำคุณแก่คนไม่ขึ้น ถึงจะทำดีให้ความช่วยเหลือ แก่ใคร ๆ ก็ดี ก็ย่อมจะไม่ได้รับความดีตอบเลย ซ้ำภายหลังผู้ที่ตนช่วยเหลือและให้ความเห็นอกเห็นใจนั้น จะกลับมาเป็นศัตรูกับตนอีก ชะตาอาชีพของผู้นั้นจะต้องทำงานอิสระ จึงจะถูกกับชะตาของตนอย่าได้เข้าร่วมหุ้นหรือร่วมลงทุนกับใคร ๆ เพราะจะไม่เกิดผลดีกับตนเลย ซ้ำยังจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนอีก ต้องระวังเรื่องการไปทำมาหากินในถิ่นอื่นไว้ให้มาก ถ้าเห็นผลแน่นอนแล้วจึงค่อยไป เพราะจะหาคนที่มีความซื่อตรงและหวังดีต่อตนด้วยใจจริงนั้นไดยากมากแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น