11 มิถุนายน 2552

ทำนาย มัชฌิมา

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (6.) ทำนาย มัชฌิมา

6. ทำนาย มัชฌิมา

ถ้า “มัชฌิมา ” เลขเดียวกันกับ “ ตะนุ “ ทายว่า ผู้นั้น ชะตาชีวิตพอปานกลาง คือ เป็นคนที่มีนิสัยรู้จักสงบเสงี่ยม มีความรู้จักพอดีในเรื่องการดำรงชีพของตน ชะตาชีวิตของผู้นั้นไม่ถึงกับฟุ่มเฟือย และมีความฟุ้งเฟ้อเลอเลิศ และถึงกับตกอับขัดสนเกินไปนักเพียงแต่พอมีพอกินไปวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น และผู้นั้นก็เป็นคนที่มีความรู้จักในฐานะเป็นอยู่ของตน เป็นคนไม่มีความทะเยอทะยานฉุยฉายเกินกว่าเหตุ รู้จักเก็บรู้จักใช้ มีความรู้พอดีในชีวิตหน้าที่การงานของตน คือ ไม่สุรุ่ยสุร่ายและถึงกับเบียดเกินไปแล

ถ้า “มัชฌิมา ” เลขเดียวกันกับ “ กฎมภะ “ ทายว่า ผู้นั้นเป็นคนมีหลักทรัพย์มีฐานะทางการเงิน การงานอยู่ในระดับกลาง ๆ คือ ไม่สูงส่งและต่ำต้อยจนเกินไปถึงผู้นั้นจะตั้งหน้าไปประกอบการงานหาเลี้ยงชีพ จนสุดความสามารถและมีความตรากตรำ อาบเหงื่อต่างน้ำ ตั้งหน้าทำมาหากินอย่างไรก็ตาม ก็เป็นไปแต่เพียงว่า จะช่วยพยุงครอบครัวของผู้นั้น ให้ดำรงอยู่ได้โดยมิได้รับความเดือดร้อนและตกอับจนเกินไปเท่านั้น จะให้ถึงกับฟุ้งเฟ้อจนเกินไปนั้นย่อมจะเป็นไปไม่ได้

ถ้า “มัชฌิมา” เลขเดียวกันกับ “ สุหัชชะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูง ไม่ใคร่จะได้รับผลเท่าไรนัก เมื่อคบหาสมาคมกับผู้ใดก็มักจะเสียเปรียบ และเป็นเบี้ยล่างของเขาอยู่เสมอไป ผู้ที่มีชะตาชีวิตตกอยู่ในช่วงนี้ควรจะเป็นคนที่มีความเลือกเฟ้น สอดส่องให้มาก ๆ ในเรื่องการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงและเพื่อนพ้องให้รอบคอบเสียก่อน อย่าได้ผลีผลามในเรื่องการงาน คบหาสมาคมเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ได้รับความซ้ำใจในภายหลังได้โดยง่าย เว้นแต่พี่น้องที่สนิทกันเท่านั้น โดยมากผู้ทีได้มอบตัวเข้ามาคบหากับผู้นั้น ถึงผู้นั้นให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนฝูงนั้นอย่างไรก็ตาม เมื่อเขาได้รับความสำเร็จไปแล้ว เขาก็จะเห็นผู้นั้นเป็นคนไม่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร เมื่อถึงคราวเมื่อผู้นั้นจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างแล้ว เพื่อนฝูงของผู้นั้นมักจะพูดปัดไปเสีย ย่อมจะหาข้ออ้างและเลศนัยต่างๆ ถึงจะให้ความช่วยเหลือ ก็ให้ไปอย่างเสียมิได้นั้นแล

ถ้า “มัชฌิมา ” เลขเดียวกันกับ “ พันธุ “ ทายว่า ผู้นั้น จะพึ่งญาติพี่น้องและพงศ์พันธุ์มากสักเท่าไร ๆ ก็ดูว่าเสมือนกับไม่มีเลย เขาย่อมจะเห็นคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติมิตรนั้นดี กว่าผู้นั้นซึ่งเป็นญาติมิตร ส่วนญาติมิตรนั้น เขาย่อมจะเป็นแต่เพียงประมาณ ผู้ใดซึ่งมีชะตาตกอยู่ในช่องนี้ ที่จะหันหน้าเข้าพึ่งญาติพี่น้องพงศ์พันธุ์ของตนนั้น เป็นอันไม่ได้เลย พึ่งผู้อื่นยังจะดีกว่าพี่น้องพงศ์พันธุ์ของตนเสียอีกแล

ถ้า “มัชฌิมา ” เลขเดียวกันกับ “ ปุตตะ “ ทายว่า บุตร – ธิดา ของผู้นั้นจะพึงเป็นไปแต่เพียงเสมอสกุลวงศ์เท่านั้น คือจะได้เป็นผู้มีอำนาจวาสนาอย่างไรนั้น ก็คงจะไม่เกินเลย ไปจากตระกูลวงศ์ของตน ถึงแม้ว่าจะตกยากเข็ญใจอย่างไรก็จะไม่ตกต่ำไปกว่าตระกูลวงศ์ของตน ชะตาชีวิตของบุตร – ธิดา ของผู้นั้นจะมีสกุลวงศ์และบรรพบุรุษของผู้นั้นเอง จะเป็นเครื่องวัดอนาคตและทางดำเนินของชะตาชีวิตของบุตร ธิดานั้น คือผู้นั้นจะมีบุตรธิดาเป็น “ อนุชาตบุตร” คือเป็นบุตร ธิดาที่มีความเสมอกับวงศ์ตระกูล วงศ์ของตนนั้นจะไม่ตกต่ำและสูงส่งกว่าตระกูลวงศ์เลย และบุตรธิดาของผู้นั้นจะเป็นที่พึ่งอาศัยของผู้นั้น ได้อย่างไม่เต็มที่ คือเพียงแต่อาศัยได้บ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ พอแต่เป็นไปตามโลกวิสัยเท่านั้น บุตร – ธิดา ของผู้นั้นจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้นั้นก็เพียงเพื่อจะไม่ให้โลกติฉินนินทาได้เท่านั้น

ถ้า “มัชฌิมา ” เลขเดียวกันกับ “ หริ “ ทายว่า ผู้นั้น แม้ว่าจะมีข้าศึกศัตรูบ้าง ข้าศึกศัตรูนั้นจะให้โทษได้ ก็เป็นแต่เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งก็ไม่เป็นเหตุที่จะให้ผู้นั้นถึงกับสิ้นเนื้อสิ้นตัว คือผู้นั้นจะเป็นผู้มีความดีอยู่ในตัว มักจะให้แคล้วให้คลาดจากภัยพิบัติและจาหมู่ปัจจามิตรที่จะมาคิดเบียดเบียน และล้างผลาญต่อผู้นั้น และครั้นต่อมาภายหลัง ผู้ที่เป็นข้าศึกศัตรูกับผู้นั้นจะมีความรู้สึกสำนึกตนแล้วได้เข้ามาขอรับผิดต่อผู้นั้นคือ เข้ามาเป็นมิตรกับผู้นั้นแล

ถ้า “มัชฌิมา ” เลขเดียวกันกับ “ ปัตนิ “ ทายว่า ผู้นั้นจะได้คู่ครองเป็นคนชั้นกลาง คู่ครองผู้นั้นเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัว รู้จักเก็บรู้จักจ่าย เป็นคนมักน้อยถ่อมตน มีอารมณ์เยือกเย็น เป็นที่ได้รับความอบรมมาจากบิดามารดาของตนมาแล้วเป็นอย่างดี เป็นคนที่เปิดเผยความลับต่อคู่ครองของตนเสมอ คู่ครองของผู้นั้นเป็นคนมีความมั่นใจในตนเอสมอ เมื่อได้รับความมั่นใจในสิ่งใดแล้วถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดต่อศีลธรรมแล้วก็จะมุ่งมานะทำให้สำเร็จจนได้ จึงไม่มีอุปสรรคอะไรมาทำให้คู่ครองนั้นเปลี่ยนไปจากความตั้งใจไปได้เลย จึงเมื่อตกลงใจทำสิ่งใด สิ่งนั้นต้องสำเร็จได้ง่าย และให้ผลเป็นที่พึงพอใจเสมอ

ถ้า “มัชฌิมา ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้นเป็นคนมีร่างกายแข็งแรง ไม่ใคร่จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน มีสุขภาพสมบูรณ์ดีมาก เป็นคนเจ้าความคิด เป็นคนมีความทะนงต่อความเป็นอยู่ของตนมาก ชะตาชีวิตของตนย่อมจะเป็นชะตาชีวิตที่มีความทะเยอทะยานไม่มีสิ้นสุด เป็นชะตาชีวิตที่ไม่รู้จักเพียงพอไม่สิ้นสุดเมื่อได้เท่านี้ มีความคืบหน้าไปเสมอ เป็นเหตุให้ผู้นั้นมีชะตาชีวิตที่สมบูรณ์ ไม่ใคร่จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนดังกล่าว แล้วจึงเป็นเหตุให้ผู้นั้นมีชะตาชีวิตที่สมบูรณ์ ไม่ใคร่จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนดังกล่าว แล้วจึงเป็นเหตุทำให้ผู้นั้นมีควมมมั่นใจในชะตาชีวิตของตนมากขึ้น ทำสิ่งใดจึงมักจะสำเร็จลุล่วงไปโดยเรียบร้อย

ถ้า “มัชฌิมา ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า ผู้นั้นเป็นคนที่ไม่มีความเห่อเหิม ไม่มีความเย่อหยิ่งจองหอง เป็นคนที่ชอบพูดถ่อมตนเสมอ ถึงผู้นั้นจะเป็นคนที่ชอบพูดความถ่อมตนเสมอ ถึงผู้นั้นจะเป็นคนมียศศักดิ์และหน้าที่การงานของตนนั้นเป็นเครื่องกดขี่ข่มเหงต่อผู้ที่ด้อยกว่าตนถึงผู้นั้นจะได้ดิบได้ดี อย่างไรก็เป็นคนไม่ลืมตน มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น จึงทำให้ผู้นั้นเป็นคนที่คนทั้งหลายให้ความยกย่องนับถือมาก มักจะเป็นคนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจของคนทั้งหลายมีคนกล่าวฝันถึงแต่ในเรื่องที่เป็นมงคลเสมอ

ถ้า “มัชฌิมา ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ผู้นั้นมักจะไม่มีความมานะอดทน ต่ออุปสรรคทั้งหลายเมื่อคิดอ่านจะทำสิ่งใด ๆ ก็ดี เมื่อไปพบอุปสรรคเข้าแล้ว ก็มักจะทอดทิ้งสิ่งที่ทำอยู่นั้นเสียกลางคัน เป็นคนที่ชอบหยิบโหย่ง ครั้งแรกเมื่อต้นทำอะไร ๆ นั้นดูท่าทางก็เหมือนจะเอาจริงเอาจัง แต่เมื่อทำไป ๆ แล้วก็จะคิดเบื่อหน่ายเสีย ในที่สุดก็เลิกล้มความคิดเดิมของตนเสียเลย ผู้นั้นมักชอบนึกสร้างวิมานขึ้นในอากาศ แต่ในใจของเขานั้นไม่มีความแน่นอนอะไร ถึงจะได้ข้าวของอะไร ๆ มาก็มักจะรักและทะนุถนอมแต่เพียงหัวทีเท่านั้น ครั้น นาน ๆ ก็มีความเบื่อหน่ายไป ชะตาชีวิตของผู้นั้นไม่มีแน่นอนอะไรเลย ชอบชีวิตอย่างระเหเร่ร่อน ซึ่งในบั้นปลายของชีวิตก็จะมักยึดเอาอะไรเป็นที่พึ่งมิได้แล

ถ้า “มัชฌิมา ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ ทายว่า ผู้นั้นถึงจะได้ผลสิ่งใด ก็ดี ก็มักจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงจะได้ก็ครึ่ง ๆ กลาง ๆ และชะตาชีวิตของผู้นั้น ก็เป็นคนไม่ใคร่จะมีความพิถีพิถัน ในชีวิตความเป็นอยู่ของตนเสียนักคือ มักจะซัดทอดให้กับพรหมลิขิตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ เสีย จึงเป็นชิ้นเป็นอันเลย ผู้นั้นจึงจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ ในบั้นปลายของชีวิตนั้นก็มักจะได้ประสบกับความยุ่งยากลำบากนักแล

ถ้า “มัชฌิมา ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ทายว่า ผู้นั้นถึงจะได้รับความเจ็บไข้ไม่สบายอย่างไรบ้าง ก็ไม่สู้จะหนักหนาอะไรนัก ผู้นั้นเป็นคนที่มีความเจ็บไข้น้อย อาศัยเหตุนี้เอง จึงทำให้ผู้นั้นมีความอดทนและขยันหมั่นเพียร ตั้งหน้าในการประกอบการทำมาหากินได้ โดยสะดวก และผู้นั้นมีความขยันหมั่นเพียรดีมาก ไม่ชอบพึ่งพาอาศัยอยู่อื่น เป็นคนชอบทำการงานโดยไม่มีเจ้านายมาบังคับกะเกณฑ์ เป็นคนชอบทำการงานอิสระ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองมากแล

ถ้า “มัชฌิมา ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสี ทาสา “ ทายว่า ผู้นั้น จะตกยากเข็ญใจอย่างไร ก็ไม่ถึงกับจะเป็นยาจกขอทานเขากิน และถึงจะร่ำรวยจนเกินไปถึงจะเป็นข้าราชการก็จะมีตำแหน่งหน้าที่ไม่ใหญ่โตนัก ชะตาชีวิตของผู้นั้นมักจะกลับกลอก หาความแน่นอนอะไรไม่ได้เสียเลย ตกทุกข์ได้ยากแล้วกลับได้ความสุขสบาย สุขสบายแล้วกลับตกทุกข์ได้ยากสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่เช่นนี้เรื่อยไป โดยที่จะหาความแน่นอนและความเที่ยงแท้มิได้เลย ผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างโลดโผนที่สุด ผู้นั้นจะไม่มีความแน่นอนในชีวิตของตนเลยแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น