4 มิถุนายน 2552

ตนุเลขฐานที่ 2 (เดือน)

ดูตนุเลขฐานที่ 2 (เดือน)

วิธีหาเลขกำลังพระประจำชะตา ดูตนุเลขฐานที่ 2 (เดือน)

ดูตนุ

ถ้า 1 เป็นตนุ ผู้นั้นได้สมบัติพ่อแม่ญาติกาทั้งหลาย แต่ว่าตั้งตัวเองแล
ถ้า 2 เป็นตนุ ผู้นั้นเขาขอเอาไปเลี้ยงแต่น้อย ครั้นใหญ่ได้พึ่งพี่น้องข้างเมียแล
ถ้า 3 เป็นตนุ ผู้นั้นเขาขอไปเลี้ยง ถ้ามิดังนั้น พระสงฆ์ขอไปเลี้ยง แต่ให้ระวังจะผิดเมียท่านแล
ถ้า 4 เป็นตนุ ผู้นั้นรูปร่างดำแดงก็ว่าได้ ขาวก็ว่า มันเก็บข้าวของรวมไว้ครั้นมาก จะใคร่ได้อีกแล
ถ้า 5 เป็นตนุ ผู้นั้นรูปร่างดำแดง ถ้ามิดังนั้น ท้องใหญ่สักหน่อย ถ้ามิดังนั้นตาเหลืองก็ว่า ตาใหญ่ก็ว่าแล
ถ้า 6 เป็นตนุ ผู้นั้นเจรจาปากร้าย รูปร่างค่อนข้างสูงแล
ถ้า 7 เป็นตนุ ผู้นั้นมีรูปร่างดำหรือแดง ถ้ามิดังนั้นผมหยักศก หรือตาเหลืองแล

ดูกฎุมภะ

ถ้า 1 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นปากกว้าง มีทรัพย์แล
ถ้า 2 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นปากกว้าง มีทรัพย์แล
ถ้า 3 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นเมื่อหนุ่มมีทรัพย์มากครั้นกลางคนเสื่อมไปแล
ถ้า 4 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นเมื่อกลางคนจะมีบุญเพราะตัวเองแล
ถ้า 5 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นจะมีบุญเพราะตัวเองแล
ถ้า 6 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นเมื่อกลางคนจะได้ดีกว่าคนทั้งหลายแล
ถ้า 7 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นเมื่อกลางคนจะตกทุกข์ได้ยากแล

ดูสุหัชชะ

ถ้า 1 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นอาภัพแต่ใจบุญชอบแต่สมณะพราหมณาจารย์แล
ถ้า 2 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นคบเพื่อนฝูงมักรักเอ็นดูกันดี มักเรียนความรู้ศิลปศาสตร์แล
ถ้า 3 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นคบคนร่างดำแดงดีแล
ถ้า 4 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นคบคนขาวเหลืองดีแล
ถ้า 5 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นคบชายขาวเหลืองสักหน่อยจึงดีแล
ถ้า 6 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นคบคนดำแดงสักหน่อยดีแล
ถ้า 7 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นคบคนดำแดงสักหน่อยดีแล

ดูปุตตะ

ถ้า 1 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกชายรูปร่างดำก่อน จะได้พึ่งและว่าบุตรนั้นสูงศักดิ์ ถ้ามีลูกหญิงก่อนชั่วนักแล
ถ้า 2 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกหญิงก่อนดี จะมีบุญ รู้จักรักดี ชังชั่วกว่าลูกทุกคน ปู่ ย่า ตาย ยาย มีทรัพย์
ถ้า 3 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกชายก่อน รูปร่างดำแดง ใจแข็งจึงจะดี แต่พึ่งมิได้ ชอบรักเพื่อนฝูงมาก ถ้าเป็นหญิงก่อนชั่วแล
ถ้า 4 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกหญิงขาวเหลือง รู้หลักนักปราชญ์ เจรจาไพเราะ ถ้าเป็นชายมีใจกล้าหาญ ญาติพี่น้องจะได้พึ่งแล
ถ้า 5 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกหญิงก่อนดี แต่ว่าเลี้ยงยาก ถ้าเป็นลูกชายก่อนชั่วแล
ถ้า 6 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกหญิงขาวเหลืองก่อนจึงจะถูกโฉลก เมื่อคลอดนั้นพ่อแม่จะได้ลาภ ถ้าเป็นผู้ชายก่อนชั่วแล
ถ้า 7 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกชายรูปร่างดำ ใจแข็ง แต่ว่ามีความคิด เมื่อน้อยเลี้ยงยาก ครั้นใหญ่มาพ่อแม่เข็ญใจ มีลูกหญิงก่อนชั่วแล

ดูหริ

ถ้า 1 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูมากแล ว่าจะจากที่อยู่ ถ้ามิดังนั้นจะเป็นความเสียทรัพย์สินเงินทอง หรือจะเข็บไข้ได้ป่วยได้ทุกข์ ไม่มีความสุขสบายเลย
ถ้า 2 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูผู้หญิงคอยเบียดเบียนทำร้ายแล
ถ้า 3 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูผู้ชายหัวหยอง ถามิดังนั้นปากเบี้ยวแล
ถ้า 4 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูหญิงดำแดง หน้าเป็นแผลแล
ถ้า 5 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูเป็นหญิงขาวสักหน่อย ถ้าชายเป็นผู้ใหญ่แล
ถ้า 6 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูเป็นหญิงนมยาน ถ้าชายหัวหยอง ตาเหลือกแล
ถ้า 7 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูเนื้อดำแดง ถ้าผู้หญิงสูงสักหน่อยแล

ดูปัตนิ

ถ้า 1 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้เมียสาวอยู่ทิศตะวันออก รูปงามพอตัว เนื้อดำแดง เมื่อหนุ่มอุดม กลางคนจะได้ดี ทิศตะวันออก และว่าผู้นั้นกลัวเมียแล
ถ้า 2 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้สมบัติบิดามารดาและญาติมา จะได้เมียสาวขาวเหลือง ผสมสลวยบาง ๆ สักหน่อย อยู่ทิศบูรพาแล
ถ้า 3 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้เมียสาวเนื้อดำแดง เป็นลูกกำพร้า รู้หลักดี จะคิดอันใดได้รวดเร็ว เพราะเป็นคนใจเร็ว อยู่ทิศอีสาน หรือหรดีตรงกันเป็นมิตรแก่กันและกัน มีสมบัติมากแล
ถ้า 4 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้เมียสาวขาวเหลือง เป็นลูกกำพร้า ใจบุญ มีปัญญา อยู่ทิศอุดร หรดี หรือทิศพายัพ เมื่อน้อยดี เติบใหญ่มาจะเป็นทุกข์ จะได้ดีเมื่อกลางคนแล
ถ้า 5 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้เมียสาวสูง ๆ ผมสลวย อยู่ทิศปัศจิม หรือทิศอีสานแล
ถ้า 6 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้เมียแม่หม้าย ถ้ามิดังนั้น จะได้เมียสาวรูปร่างขาวเหลือง เป็นลูกหลานพระสงฆ์ ใจบุญ อยู่ทิศอาคเนย์ หรือทิศทักษิณแล
ถ้า 7 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้เมียแม่หม้าย ถ้ามิดังนั้น จะได้สาวแก่นมยาน ถ้ามิดังนั้น ก็จะได้สาวต่างภาษาคนนี้ดี ถ้ามิดังนั้น จะได้หญิงผมหยักโศก คนโตใหญ่ ความรู้ดี มีปัญญา อยู่ทิศอุดร หรือหรดี จะได้ดีเพราะคนดำแดง สันทัดคน แต่ว่าใจร้ายแล

จากหนังสือกร๊าฟชีวิตและหมอดูเลข 7 ตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น