9 มิถุนายน 2552

ดูเลขฐานที่ 3 (ปี)

วิธีหาเลขกำลังพระประจำชะตา ดูมรณะ เลขฐานที่ 3 (ปี)

ดูมรณะ

ถ้า 1 เป็นมรณะ ผู้นั้นเป็นคนสาธารณ์ อาภัพนักแล
ถ้า 2 เป็นมรณะ ผู้นั้นเจรจาด้วยหญิง ๆ นั้นมักทำร้าย มันมักชังให้เกรงจงหนักแล
ถ้า 3 เป็นมรณะ ผู้นั้นจะบาดเจ็บ ถ้ามิดังนั้น จะตายโหง ให้ระวังตัวอย่าว่าท่านมิดีแล
ถ้า 4 เป็นมรณะ ผู้นั้นจะตายเพราะกินของผิดสำแดง
ถ้า 5 เป็นมรณะ ผู้นั้นจะตายเพราะอาสาท่านแล
ถ้า 6 เป็นมรณะ ผู้นั้นจะตายด้วยอาสาท่านแล
ถ้า 7 เป็นมรณะ ผู้นั้นจะตายด้วยสิงสัตว์ ให้ระมัดระวังจงดีแล

ดูสุภะ

ถ้า 1 เป็นสุภะ ผู้นั้นท่านมาหาก็ดี หรือไปหาท่านก็ดี เจรจาด้วยท่านมักสัตย์ซื่อได้กินเมือง ถ้าเข็ญใจ มีปัญญาดีแล
ถ้า 2 เป็นสุภะ ผู้นั้นไปหาท่าน ๆ ต้อนรับแต่ไกล เจรจามักอ่อนหวานดีแล
ถ้า 3 เป็นสุภะ ผู้นั้นไปหาท่าน ๆ มักรักแล
ถ้า 4 เป็นสุภะ ผู้นั้นไปหาท่าน ๆ ว่าอาภัพนักแล
ถ้า 5 เป็นสุภะ ผู้นั้นไปหาท่าน ๆ มักเรียกแต่ไกลดีนักแล
ถ้า 6 เป็นสุภะ ผู้นั้นไปหาท่าน ๆ รักดังพี่น้องแล
ถ้า 7 เป็นสุภะ ผู้นั้นไปหาท่าน ๆ มิใคร่จะเรียกหาแล

ดูกัมมะ

ถ้า 1 เป็นกัมมะ ผู้นั้นจะได้กินเมือง ถ้าเข็ญใจมักมีปัญญา แต่ว่าอาภัพตัวเอง ทำคุณแก่ใครมิขึ้นแล
ถ้า 2 เป็นกัมมะ ผู้นั้นมิรู้ทำบาปเลย ใจบุญนักแล
ถ้า 3 เป็นกัมมะ ผู้นั้นใจบาปนัก และเจรจาพอดีแล
ถ้า 4 เป็นกัมมะ ผู้นั้นทำบาปนัก มักเอาเนื้อความไปเล่าแก่ท่านโพนทนาคนแล
ถ้า 5 เป็นกัมมะ ผู้นั้นอาภัพท่านว่าดีแต่ต่อหน้าลับหลังท่านว่าร้ายแล
ถ้า 6 เป็นกัมมะ ผู้นั้นมักถอยทรัพย์แล
ถ้า 7 เป็นกัมมะ ผู้นั้นมักเจ็บป่วย เพราะท่านใช้สอยแล

ดูลาภะ

ถ้า 1 เป็นลาภะ ผู้นั้นจะได้กินเมือง ถ้าเป็นคนเข็ญใจมักมีปัญญา แต่ว่าอาภัพตัวเอง ทำคุณแก่ใครมิขึ้นเลยถ้า 2 เป็นลาภะ ผู้นั้นมักพาลผิดเพื่อนแล
ถ้า 3 เป็นลาภะ ผู้นั้นจะได้ลาภ ลาภนั้นมักมีตำหนิเสียแล
ถ้า 4 เป็นลาภะ ผู้นั้นมักเป็นของดีแล
ถ้า 5 เป็นลาภะ ผู้นั้นได้ลาภเพราะสมณะชีพราหมณ์ดีแล
ถ้า 6 เป็นลาภะ ผู้นั้นได้ลาภเพราะคนขาวเหลือง หรือดำแดงแล
ถ้า 7 เป็นลาภะ ผู้นั้นได้ลาภมักมีตำหนิแล

ดูพยายะ

ถ้า 1 เป็นพยายะ ผู้นั้นจิตใจมักโกรธร้าย ถือเอาแต่ใจของตัวเองเป็นใหญ่ และมักจากที่อยู่แล
ถ้า 2 เป็นพยายะ ผู้นั้นใจร้อน ถ้าคบเพื่อนฝูงมาก มักเอาใจเพื่อนดีนักแล
ถ้า 3 เป็นพยายะ ผู้นั้นเป็นคนชอบเจ้าถ้อยหมอความแล
ถ้า 4 เป็นพยายะ ผู้นั้นจะไปไหนมักเกียจคร้าน มักถอยหลังมาแล
ถ้า 5 เป็นพยายะ ผู้นั้นเป็นคนเดินเร็ว ไปหาเพื่อนฝูงข้างหน้าแล
ถ้า 6 เป็นพยายะ ผู้นั้นมักทำราชการดีจะมีเพื่อนฝูงคอยอุดหนุนแล
ถ้า 7 เป็นพยายะ ผู้นั้นเดินทางมักมีเรื่องมาก และว่ามักมีบาดแผลเลือดตกยางออกแล

ดูทาสี
ถ้า 1 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการงานหลวงดีนักแล
ถ้า 2 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการจะได้ดีเพราะคนขาวอนุเคราะห์แล
ถ้า 3 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการมักอาภัพ ไม่สู้ก้าวหน้าแล
ถ้า 4 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการมักมีชื่อเสียง เกียรติยศแล
ถ้า 5 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการมักอาภพ อับโชคแล
ถ้า 6 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการจะได้เป็นใหญ่ในหน้าที่การงานแล
ถ้า 7 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการมักจะได้เป็นใหญ่กว่าเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่มักต้องโทษเพราะคบเพื่อนฝูงไม่ดีแล

ดูทาสา
ถ้า 1 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการดี มักช่วยตัวเอง มีข้าทาสผิวดำชั่ว แต่ผิวขาวดีนักแล
ถ้า 2 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการ ได้เพราะมีผู้หญิงช่วยเหลือ
ถ้า 3 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการคุ้มตัวเอง มีคนไข้รูปร่างดำใจแข็ง ถ้าผิวขาวค่อยยังชั่วสักหน่อยแล
ถ้า 4 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการพอปานกลาง มีข้าทาสใช้สอย ใจสุภาพดีแล
ถ้า 5 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการได้ดี เพราะเพื่อนเป็นบัณฑิตไร่นา ข้าทาสผิวเนื้อสองสีดี แต่ว่าใจน้อย จะมีทรัพย์มาก
ถ้า 6 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการดีเพราะเพื่อนฝูง มีข้าทาสมักเป็นเครือญาติกันเองจึงจะดี ข้าทาสผิวดำมักใจน้อย ร้ายนัก ผิวขาดีนักแล
ถ้า 7 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการอาภัพ มักต้องโทษเพราะเพื่อนฝูง มีข้าทาสคนดำใจแข็ง หรือคนขาวจะดี มีทรัพย์มากแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น