11 มิถุนายน 2552

ทำนาย หินะ

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (2.) ทำนาย หินะ

2. ทำนาย หินะ

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ ตะนุ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง หัวรั้น ดื้อด้าน เป็นคนมีมานะแรงกล้า ชอบถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ ไม่ชอบพึ่งพาผู้อื่นเลย และเป็นคนที่ไม่ชอบง้องอนผู้อื่น มักถือเอาความของตนเป็นใหญ่

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ กฎมภะ “ ทายว่า ผู้นั้น เป็นคนสุรุ่ยสุร่าย รักษาทรัพย์สินนั้น ๆ หมดสิ้นไป เป็นคนที่จะได้ทรัพย์สินมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากกาย แต่ครั้นได้มาแล้ว ตัวเองก็รักษาไว้ไม่ตลอด ตองมีเหตุทำให้สิ้นไปแล

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ สุหัชชะ “ ทายว่า ผู้นั้นจะมีเพื่อนฝูงชั้นต่ำ ล้วนแต่พึ่งไม่ได้ ยิ่งเพื่อนนั้นเป็นคนที่มีฐานะและตระกูลต่ำด้วยแล้วก็จะยิ่งซ้ำร้ายใหญ่ เพื่อนนั้นจะเป็นผู้นำเรื่องทุกข์ร้อน และความเดือดร้อนใจต่าง ๆ มาให้อยู่เสมอ ที่จะได้พึ่งเพื่อนนั้น เป็นอันไม่ได้เลย

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ พันธุ “ ทายว่า ผู้นั้นมีญาติพี่น้องมากจริงแต่พึ่งญาติพี่น้องนั้นไม่ได้มีแต่ญาติพี่น้องนั้น จะเป็นผู้ที่คอยนำความเดือดร้อนมาสู่ตนอยู่เสมอ และญาติพี่น้องนั่นมีแต่คอยจะเบียดเบียนผู้นั้นแล

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ ปุตตะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีบุตรหรือธิดาอาภัพไม่อยู่ในโอวาทของตน มีบุตรธิดา เป็นคนหัวรัน หรือมิฉะนั้น ผู้นั้นจะมีบุตรธิดา ที่มีความเจ็บไข้ อยู่เสมอ ต้องทำให้ผู้นั้นต้องหมดทรัพย์สินในการรักษาบุตรธิดานั้นอยู่เสมอ ๆ จึงทำให้ผู้นั้นอับจนเพราะมีบุตร ธิดาเป็นเหตุ นั้นแล

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ หริ “ ทายว่า ผู้นั้น มักมีศัตรูมากและเป็นคนมีชาติตระกูลต่ำ และศัตรูเป็นคนหยาบช้า กล้าแข็ง คอยแต่จะคิดทำการเบียดเบียนผู้นั้นให้ได้รับความลำบากเสมอแล

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ ปัตนิ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีเนื้อคู่ที่เป็นคนค่อยข้างโง่เขลา สติปัญญามิได้จะพาตนให้ตกต่ำอาภัพ คิดการสิ่งใดมักจะผิดพลาด ทำให้ผู้นั้นร้อนใจอยู่เสมอ เพราะตนมีคู่ครองที่ไม่ดี และคู่ครองของผู้นั้นมักจะถือเอาแก่ใจตนเองเป็นใหญ่ ไม่อยู่ในโอวาทของตนเลย ถ้าหากว่า “ปัตนิ” มาตกที่ “หินะ” ท่านให้ทายว่า ผู้นั้นจะได้คู่ครองที่ไม่สมใจของตนแล

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้น ชะตาของผู้นั้นประเสริฐ มักมีวาสนาดี จะคิดอ่านทำการสิ่งใด ๆ ก็ดี ก็จะมีความสำเร็จจะมีผู้อื่นให้ความช่วยเหลือจนงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลดีตาม ผู้นั้นจะได้สิ่งของและข้าวของอะไรก็ดี ก็ล้วนแต่จะงดงามและบริสุทธิ์ผุดผ่อง หาตำหนิมิแหว่งได้เลย ผู้นั้นจะมิให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามามีอำนาจอยู่ในใจของตนได้เลย จึงจัดได้ว่าชะตาชีวิตของผู้นั้นดีนักแล

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า ผู้นั้นจะหาความรุ่งเรืองในชีวิตไม่ได้เลย จะเป็นข้าราชการ หรือประกอบการเลี้ยงชีพด้วยการงานทางใดก็ได้ ก็มักจะมีความหักโค่นลงไปในระหว่างกลาง ทำไปไม่ได้ตลอดจึงจะมีข้าวของสิ่งใด ๆ ก็ดีก็มักจะเก็บไว้ไม่ได้ มักจะมีอาเพศแตกหักและสูญสิ้นไปเสีย ถึงจะมีข้าคนก็คอยคิดเบียดเบียนตนเองอยู่เสมอ ผู้นั้นจะไม่มีความสุขในชีวิตเลยแล

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะคิดประกอบกิจการสิ่งใด ๆ ก็ดี ก็มักจะมีการเอาใจใส่และมีความสนใจ แต่เพียงในตอนต้นมือเท่านั้น ส่วนบั้นปลายนั้นก็จะละทิ้งจนการงานที่กำลังทำอยู่นั้น จัดเข้าในจำพวกบุคคลที่มีจิตใจไม่แน่นอน เป็นคนจับจด และเป็นคนมากด้วยอุปสรรคนานัปการ แต่ว่าเป็นคนที่ชอบผจญูภัยทุกอย่าง ถึงแม้ว่ากิจการสิ่งนั้น ๆ จะเป็นของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม เป็นคนที่มีคดีติดตัวเพราะตัวนั้นชอบทำสิ่งใด ๆ ไม่เลือกว่าดีหรือผิดกฎหมายของบ้านเมืองนั้นแล

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะได้ลาภผลสิ่งใด ๆ ก็จะได้มาด้วยแสนยากแสนลำบากหรือได้โดยมิเต็มเม็ดเต็มหน่วย คือจะมีลาภผลสิ่งใด ๆ เกิดขึ้นกับตน ก็มักจะมีคนมามีส่วนในลาภผลที่ตนได้แล้วนั้น ๆ ทำให้ตนตองได้ลาภผลที่ตนได้แล้ว นัน ๆ ไม่สมบูรณ์ ไม่ได้แต่ลำพังคนเดียว

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ทายว่า ผู้นั้น ผู้นั้นจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวอยู่เสมอจะรักษาอย่างไรก็ไม่รู้จบสิ้น โรคชนิดนั้นหาย โรคชนิดอื่นขึ้นมาแทน ทำให้ต้องเสียขวัญค่ายานั้นอยู่เสมอ จึงเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องอับจน เพราะเหตุว่าตนนั้นเป็นคนที่มีบาปกรรมติดมาแต่ชาติกำเนิดของตนแล

ถ้า “หินะ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสี ทาสา “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนที่มีข้าทาสคนใช้สอย ที่จะหาความซื่อตรงต่อตนมิได้เลย ถึงผู้นั้นจะให้ความเมตตา และช่วยเหลือต่อข้าทาสหญิงชายนั้นสักเพียงใด เขาก็จะดีแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเท่านั้น ครั้นว่าลับหลังแล้ว เขาก็จะมีแต่ติฉินนินทา ให้ร้ายด้วยประการต่าง ๆ ผู้นั้นทำคุณคนมิขึ้นแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น