11 มิถุนายน 2552

ทำนาย ธนัง

เกณฑ์เลขสัมพันธ์ (3.) ทำนาย ธนัง

3. ทำนาย ธนัง

ถ้า “ธนัง ” เลขเดียวกันกับ “ ตะนุ “ ทายว่า ผู้นั้น นับว่าโชคดีมีวาสนาจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมิรู้ยากจนเลย ผู้นั้นจะประกอบด้วยข้าทาสบริวารจะมีสิ่งของอะไร ๆ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของที่ดีงาม และบุญแต่เมื่อครั้งบุรุพชาติได้มาให้แก่ผู้นั้นแล

ถ้า “ธนัง ” เลขเดียวกันกับ “ กฎมภะ “ ทายว่า ผู้นั้น นับว่าเป็นผู้โชคดีในชีวิต จะเป็นที่มิรู้จะยากจนขัดสนเลย เพราะชะตาของผู้นั้นตกอยู่ในที่ขุนนางผู้ใหญ่ จะได้เป็นข้าเฝ้าที่สนิทของท่านผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ มีที่อยู่กินมั่นคงเป็นผู้มีวิถีชีวิตที่แน่นอนไปในทางดีแล

ถ้า “ธนัง ” เลขเดียวกันกับ “ สุหัชชะ “ ทายว่า ผู้นั้น มีมิตรสหายและเพื่อนฝูงล้วนแต่เป็นคนดี เพื่อนฝูงของผู้นั้นจะคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือเจือจุนผู้นั้นให้ได้รับความสบายในทางทำมาหากิน ผู้นั้นจะได้ดีเพราะเพื่อนฝูงและพวกพ้องนั้นจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างราบรื่น เพราะมีเพื่อนฝูงเป็นผู้ให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ผู้นั้นจะตั้งตัวไดเมื่อบั้นปลายของชีวิตแล

ถ้า “ธนัง” เลขเดียวกันกับ “ พันธุ “ ทายว่า ผู้นั้น ตระกูลของผู้นั้นมีฐานะอันมั่นคง และจะให้ความช่วยเหลือ ผู้นั้นจะได้ดีและความสุขความสบายเพราะพงศ์พันธุ์ จะเป็นผู้คอยช่วยเหลือเกื้อกูล และผู้นั้นจะตั้งตัวได้เพราะมีญาติพี่น้องเป็นผู้ให้ความสนับสนุน จุนเจืออยู่เสมอแล

ถ้า “ธนัง ” เลขเดียวกันกับ “ ปุตตะ “ ทายว่า ผู้นั้น ผู้นั้นจะมีบุตรและธิดาเป็นคนมีบุญวาสนา และต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้พึ่งบุตร ธิดา ของตนนั้น เพราะชะตาชีวิตของผู้นั้นจะได้บุตรธิดาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ เพราะบุตร ธิดา ของผู้นั้นเป็นผู้ได้ประกอบแต่ความดีไว้แล้ว แต่ในชาติปางก่อน บุญนั้นจึงได้ตามมาให้ผลเป็นสุขแก่บุตร ธิดาของผู้นั้น ผู้นั้นจึงพลอยได้ความสุข ความสบายไป กับบุตรธิดา ผู้มาเกิดกับตนนั้นแล

ถ้า “ธนัง ” เลขเดียวกันกับ “ หริ “ ทายว่า ผู้นั้น จะได้รับความเดือดร้อน เพราะเรื่องเงินทองอยู่ร่ำไป จะไม่มีความสบายใจในชีวิต มีชีวิตที่ระเหเร่ร่อนหาเช้ากินค่ำ ถึงแม้ว่าจะตรากตรำทำงานเหน็ดเหนื่อยอย่างไร ก็จะเพียงแต่พอมีพอกินไปวัน ๆ หนึ่งเท่านั้น จะมีชีวิตที่หาความแน่นอนมิได้ จะต้องมีชีวิตที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ตลอดไปแล

ถ้า “ ธนัง” เลขเดียวกันกับ “ ปัตนิ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีคู่ครองที่มีความมัธยัสถ์ รู้จักเก็บรู้จักใช้ ในเรื่องการเงินทองและคู่ครองผู้นั้น จะเป็นลูกของผู้ดีในชะตาชีวิตของผู้นั้น จะมีคู่ครองเป็นโภคทรัพย์ รู้จักหน้าที่ของตนจึงได้เป็นผู้นำความสุขความเจริญมาสู่ผู้ที่เป็นคู่ครองด้วย ผู้นั้นจะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ราบรื่น และเป็นสุข เพราะตนมีคู่ครองที่ดีแล

ถ้า “ธนัง ” เลขเดียวกันกับ “ มรณะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเก็บทรัพย์สินไว้กับตนมิได้ เมื่อผู้นั้นจะประกอบการงานสิ่งใด ๆ ทรัพย์สินเงินทองมากก็เก็บไว้มิอยู่กับตน และไม่ได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้แล้วนั้นให้เกิดประโยชน์กับตนแต่ประการใดเลย ซ้ำยังถูกผู้อื่น คิดคดโกงเอาไปเสียอีก ผู้นั้นจึงมักจะได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการเงินการทองอยู่เสมอ ๆ จะได้รับความลำบาก เรื่องทรัพย์สินเงินทองของตนแล

ถ้า “ธนัง ” เลขเดียวกันกับ “ สุภะ “ ทายว่า ผู้นั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตทุกประการ มีความประสงค์สิ่งใด ๆ ก็จะได้สมความปรารถนาทุกประการ จะเป็นผู้มีโชคดี ในเรื่องการเงิน ซึ่งจะได้ประสบเรื่องโชคลาภอยู่เสมอ ๆ จะไม่มีข้าศึกศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ในเรื่องการเงินผู้นั้นจะมีฐานะการเงินการทองที่อุดมสมบูรณ์ จะประกอบการงานใด ๆ ก็จะได้รับผลสำเร็จทุก ๆ อย่างเพราะในชะตาของผู้นั้นจะให้ได้ผลแต่สิ่งที่เป็นสุขทุกประการแล

ถ้า “ธนัง ” เลขเดียวกันกับ “ กัมมะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีความร่มเย็นในเรื่องประกอบอาชีพ ถ้ายิ่งในเรื่องค้าขายด้วยกันแล้ว จะยิ่งมีโชคดียิ่ง เพราะการขายจะมีผลกำไร อย่างยิ่ง จะทำให้ผู้นั้นได้รับความสุขได้เมื่อบั้นปลายของชีวิต เพราะผู้นั้นรู้จักการประกอบการทำมาหากินถูกกับชะตาชีวิตของตน จึงทำให้ผู้นั้นมีความสุขในชีวิตแล

ถ้า “ธนัง ” เลขเดียวกันกับ “ ลาภะ “ ทายว่า ผู้นั้น มักจะได้รับโชคดีในเรื่องการเงิน การทองอยู่เสมอและมักจะได้ประสบโชคลาภ ในเรื่องการเงินการทองอย่างไม่นึกฝัน จะมีแต่ผู้มีความภักดีต่อตนถึงจะมีข้าศึกศัตรูบ้างแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรต่อผู้นั้นได้ และกาลต่อไป ผู้ที่เป็นศัตรูของผู้นั้น ต้องเข้ามาขอเป็นมิตรกับผู้นั้น หรือมิฉะนั้นก็จะเข้าขอรับผิดต่อผู้นั้นแล

ถ้า “ธนัง ” เลขเดียวกันกับ “ พยายะ “ ทายว่า ผู้นั้น จะเป็นคนอัตคัดขัดสนเรื่องการเงินการทองแม้จะสู้อุตส่าห์ลงทุนทำการค้าขายต่าง ๆ ก็มักจะมีแต่ขาดทุน ในที่สุดทุนหายกำไรสั้น ต้องล้มเลิกไป ผู้นั้นไม่ใคร่จะได้รับความราบรื่นในชีวิตไม่ใคร่อำนวยให้จึงต้องเป็นแต่เพียงพอมีพอกินเท่านั้น บุคคลผู้มีชะตาชีวิตในเกณฑ์นี้ เป็นแต่เพียงพอปานกลาง คือไม่ถึงกับอุดมสมบูรณ์ หรือถึงกับตกทุกข์ได้ยากเหลือแสน เพียงแต่เป็นผู้มีอันจะกินไปวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น

ถ้า “ ธนัง ” เลขเดียวกันกับ “ ทาสี ทาสา “ ทายว่า ผู้นั้น จะมีข้าทาสบริวารคนใช้สอย ก็มักจะนำเอาความสำเร็จมาสู่ตน คือเป็นคนที่มีดวงชะตาชีวิต เป็นคนมีอำนาจแก่พวกบ่าวไพร่ หรือหมู่คนที่อยู่ในความปกครองของตน ไม่ว่าจะใช้สอยหรือรับไหว้วานไปแล้วนั้น ๆ ก็จะนำความสำเร็จมาสู่ตนเสมอ เป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในตัว มักจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้า หรือเป็นประมุขในที่ประชุมนั้น ๆ จึงจัดเป็นคนที่มีเกณฑ์ชะตาชีวิตที่ดียิ่งผู้หนึ่งแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น